Project Description

The Explorer

The Explorer är en spännande, utmanande, äventyrlig lagtävling där olika lag tävlar mot varandra på en bana som består av 20-25 olika aktivitetsstationer.

The Explorer är en spännande, utmanande, äventyrlig lagtävling där olika lag tävlar mot varandra på en bana som består av 20-25 olika aktivitetsstationer.

Aktiviteterna är av olika karaktär där vissa är mer fartfyllda och strapatsrika medan andra ställer större krav på samarbete och kommunikation.

Pilbågeskytt

Med hjälp av en karta och deltagarnas förmåga att samarbeta, kommunicera och förflytta sig ska laget lösa så många uppgifter som möjligt inom den givna tiden. När uppgiften är avklarad orienterar sig gruppen vidare till nästa aktivitetsstation.

För att lösa uppgifterna behöver de deltagande lägga upp en strategi inom laget och inventera gruppens förmågor.

Till er hjälp får ni en ”Hard Case” – en väska med innehållande nödvändig utrustning som ni kommer att behöva under aktiviteten.

Lagets förmåga att samarbeta, kommunicera och agera är avgörande för resultatet.
Din egen och lagets attityd kommer att vara avgörande för att lyckas väl.

Deltagarna delas in i lag om 5-10 personer / lag.

Innehållet i aktiviteten kan vi anpassa efter kundens specifika önskemål. T ex om fokus ska vara på samarbete eller tävling. I de flesta fall är det en blandning av dessa två komponenter. Även de teoretiska frågorna som ni ska besvara går att anpassa efter kundens önskemål.

Exempel på aktiviteter:

Survival Skills Med hjälp av ett eldstål ska laget göra upp eld på tid.
The Problem Ett klurigt problem som ska lösas av gruppen gemensamt.
Teoretiska frågor   De aktivitetsstationer som inte är bemannade består av frågor som ni skall hitta till och besvara. Historia, kultur och geografi är innehållet i dessa frågor.
Skytte Instinktivt skytte. Alla i laget skjuter.
The Pipeline En mycket bra samarbets- och tävlingsaktivitet som kräver hela lagets uppmärksamhet och deltagande.
Pris: 695:- exklusive moms
Tidsåtgång: 2-2,5 timmar
Antal deltagare: Minst 10
Plats: