Project Description

The Expedition

Sedan urminnes tider har överlevnadsinstinkten och kunskap om naturen och den miljö vi vistas i varit grunden för människans utveckling. Våra möjligheter att överleva har byggt på förmågan att anpassa oss till olika miljöer.

Fortfarande i vårt högteknologiska samhälle kan, i en överlevnadssituation, uråldrig kunskap och teknik vara skillnaden på hur vi hur vi klarar situationen.

The Expedition är en aktivitet som pågår under 24-36 timmar. Aktiviteten utspelar i Stockholms mellersta skärgård.

 

Bågskytt

Överlevnadsbok

Under Expeditionen kommer deltagarna att ställas inför en rad olika utmaningar och problem som skall lösas. Ni skall fördela arbetsuppgifterna bland deltagarna utefter intresse och kompetens, bygga ert eget läger, anskaffa material, strukturera upp utrustning, verktyg och material, bygga kokplats, laga mat, hitta vatten, bygga latrin m.m.

Gruppen skall även lösa uppgifter såväl fysiska som kluriga. Vi kommer också att gå igenom de grundläggande momenten eld, vatten, skydd och föda.

Expeditionen kommer att sätta de olika teamens samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikationsförmåga och fysik på prov.

Exempel på aktiviteter:

Hinderbana En utmanande hinderbana som ställer krav på teamets fysik och tävlingsinstinkt.
The Problem Kluriga problem som ska lösas av teamet gemensamt.
Military Kayak Paddling i öppen 2-mans kajak. Teamet utser två paddlare som skall paddla ut till en boj och lösa uppgiften som finns där.
Skytte Traditionella skyttegrenar som bågskytte och blåsrör.
Survival Skills   Olika övningar i linje med temat; Göra upp eld, bära bår på tid, tyda naturens tecken, provsmaka vilda växter och namnge dem.
Pris: Pris enligt offert
Tidsåtgång: 12-36 timmar
Antal deltagare: 10-40
Plats: På vår äventyrsö Stora Löknäsholmen eller annan plats. Vi har ett flertal passande platser där denna aktivitet går att genomföra - I Sverige och utomlands.