Project Description

Teambuilding med höghöjdsbanan

Bygg ett framgångsrikt team med vår höghöjdsbana för teambuilding i Stockholms skärgård.

Vår höghöjdsbana ligger i Stockholms mellersta skärgård. Höghöjdsbanan är garanterat en utmaning för både grupp och individ i denna teambuildingaktivitet.

Höghöjdsbanan - U-gången

UPPLÄGG:

Höghöjdsbanan består av 10 olika utmanande övningar där deltagarna tillsammans med våra kompetenta instruktörer via ett antal moment så som klättring, stockar, broar, rep och vajerpassager skall förflytta sig mellan trädtopparna.

Övningarna är av olika svårighetsgrad. Höghöjdsbanan har varierande höjd med det avslutande rappelleringsmomentet på 20 meters höjd.

Ett av de mest äventyrliga och uppskattde momenten är den 106 meter långa zip-linan (linbanan) som tar deltagarna från fastlandet över till ön.

De mest spektakulära momenten kommer med största sannolikhet att tänja på deltagarens personliga gräns och ställa stora krav på gruppens förmåga att arbeta tillsammans.

Höghöjdsbanan kan med fördel kombineras med ett besök i vårt vildmarkscamp med en stor vildmarkskåta, vedeldad badtunna och bastuflotte. Hur ofta ges ni möjligheten att disponera er egen privata ö?

Kombinera gärna höghöjdsbanan med The Challenge som är en tävlingsaktivitet eller någon av våra vattenaktiviteter, t. ex. Stand Up Paddle eller kajakpaddling.

SYFTE/MÅL:

På höghöjdsbanan konfronteras vi med många av de svårigheter som vi möter i vår vardag. Med svårigheter menar vi kraven på att vara en god kommunikatör där vi är aktiva i vår roll både som sändare och mottagare, vår förmåga att samarbeta och vara lyhörda för vår omgivning.

Vikten av tydlighet blir självklar när vi ställs inför ett problem som med stor sannolikhet kommer att utmana både individen och gruppen.

Våra instruktörer är inte bara utbildade att leda gruppen säkert genom de olika momenten på banan utan har stor insikt i de processer som är viktiga inom grupputveckling. De jobbar mycket med team building, kommunikation och ledarskap.

Höghöjdsbanan är ett mycket bra redskap där gruppen ges möjlighet att koppla samman teori med praktik. Vi gör viktiga reflektioner över hur gruppen fungerar och hur vi genom att belysa detta kan applicera vår nya kunskap på våra arbetsplatser.

Pris: 695:- exklusive moms
Tidsåtgång: 3 timmar
Antal deltagare: 10-40
Plats: Höghöjdsbanan är belägen på vår egna Ö Stora Löknäsholmen utanför Värmdö.