Project Description

Segling i Stockholms skärgård

Segla med oss i Stockholms skärgård som er nästa teambuildingaktivitet!

Segling i Stockholms skärgård, kappsegling, match-race, regattor, teambuilding, utbildning eller transport. Vi erbjuder ett brett utbud av segelbåtar i olika storleksklasser.

Få aktiviteter är mer gruppstärkande än segling. Här är förmågan att samarbeta och jobba mot ett gemensamt mål avgörande för att nå framgång. Ni sitter alla i samma båt.

Segling i Stockholms skärgård

UPPLÄGG:

Beroende på ert syfte med seglingsaktiviteten kan vi erbjuda en rad olika arrangemang med båtar i olika storleksklasser. Allt från jollar till snabba match-race båtar, bekvämare segelbåtar i 40-50 fots klassen, hypersnabba trimaraner och VOR båtar.

Efter en genomgång med er då vi noggrant går igenom vad ni önskar få ut av er aktivitet sätter vi ihop ett passande upplägg. Det kan sträcka sig från några timmar till flera dagar.

Gemensamt för våra seglingsaktiviteter är att vi har erfaren besättning som står för säkerheten ombord. De är även väl insatta i gruppers dynamik och utveckling. De kan med segelbåten som redskap synliggöra många av de utmaningar vi ställs inför till vardags. På ett pedagogiskt sätt varvas teori med praktik.

På flera av båtarna finns möjlighet till bekväm övernattning ombord.

SYFTE/MÅL:

Att träna grupper i förmågan att sätta upp mål och strategier för att nå dessa. Att jobba med samarbetet inom gruppen och träna på bland annat kommunikation och ledarskap. Innehållet skräddarsys efter era behov.

Pris: Enligt offert
Tidsåtgång: Enligt önskemål
Antal deltagare: Enligt önskemål
Plats: Aktiviteten är mobil. Vi kommer gärna till er närmaste brygga.