Project Description

Over & Out

Utveckla ert teams kommunikations- och samarbetsförmåga med denna teambuildingaktivitet.

Over and out är en aktivitet som handlar om kommunikation och samarbete. Gruppen delas in i team som tillsammans skall lösa ett antal problem.

Teambuilding - Dragkamp

UPPLÄGG:

Varje lag delas in i två team, ett Indoor och ett Outdoor team.

Indoor teamet etablerar en bas inomhus och Outdoor teamet börjar aktiviteten utomhus. Teamet i konferensrummet besitter viktig information om uppgiften som de skall förmedla till sitt Outdoor team.

Till sin hjälp har teamen en karta, walkie talkies, GPS samt instruktioner och ledtrådar gällande de problem som de båda teamen gemensamt skall lösa.

Efter halva tiden byter teamen position så att samtliga deltagare får möjlighet att uppleva både att förmedla och ta emot information samt att alla får frisk luft i sina lungor.

SYFTE/MÅL:
Övningen ställer stora krav på förmågan att kommunicera och samarbeta på ett väl fungerande sätt. Det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att belysa HUR detta fungerade och göra reflektioner kring hur vi kan förbättra denna förmåga på vår arbetsplats.

Pris: 650:- per person exklusive moms. Minimidebitering 10 personer.
Tidsåtgång: 2 timmar
Antal deltagare: 10-200
Plats: Aktiviteten är mobil. Vi kommer gärna till er. En förutsättning för ett lyckat genomförande är tillgång till ett konferensutrymme eller liknande.