Project Description

Det starka teamet

Det Starka Teamet är ett teambuildingkoncept där målsättningen är att stärka gruppen och få deltagarna att förstå de gruppdynamiska processerna. Vi kombinerar övningarna med reflektion och diskussion.

Gruppdynamik a?r konsten att maximera en grupps fo?rma?gor och kompetenser och fa? den att gemensamt arbeta mot samma ma?l.

 

A great leader

Uppla?gget/inneha?llet skapar vi efter Ert specifika behov, syfte och ma?l.
A?mnen som vi belyser a?r:

  • Delaktighet
  • Roller
  • Feedback
  • Individens ansvar
  • Hantera fo?ra?ndringar
  • Ledarskapet
  • Ma?l/ Delma?l
  • Kommunikation

Det sistna?mnda a?r en av de viktigaste faktorerna anser vi. Den ma?nskliga hja?rnan a?r fantastisk. Den har en unik fo?rma?ga att lagra information, analysera komplexa situationer och lo?sa problem m.m. Det hja?rnan da?remot har mycket sva?rt att ta till sig a?r bristfa?llig information.

Vikten av ATT kommunicera och pa? ra?tt sa?tt a?r helt avgo?rande fo?r en grupps utveckling.

Pris: 895:- exkl. moms
Tidsåtgång: 2-2,5 timmar
Antal deltagare: Minst 10
Plats: